Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu

Leczenie zaburzeń odżywiania
Anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się
Wrocław, ul. Kwiska 33/5
psycholog i lekarz.

Centrum Nowoczesnej Terapii
Grupa psychiatrów i psychoterapeutów
Kłodzko, ul. Okrzei 11/2a

Biologiczne przyczyny anoreksji

Biologiczne podłoże anoreksji jest wciąż tajemnicą, dopiero od kilku lat prowadzi się badania mające na celu zidentyfikowanie biologicznych aspektów choroby. Wcześniej przyjmowano, że anoreksja jest zaburzeniem psychicznym, głównie ze względu na ograniczenia metod badawczych. Dziedziny takie jak genetyka czy biochemia ludzkiego mózgu wciąż się rozwijają, co daje nadzieję na to, że prędzej czy później biologiczne przyczyny anoreksji zostaną jednoznacznie zidentyfikowane. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne i najlepiej udokumentowane teorie dotyczące przyczyn anoreksji z tego kręgu.

Czynniki genetyczne

Trudność w badaniach ewentualnego genetycznego uwarunkowania anoreksji wynika przede wszystkim z tego, że nie jest możliwe przeprowadzenie badań modelowych na zwierzętach w tym zakresie (nie sposób jest odtworzyć typowe ludzkie zachowania u zwierząt). Stwierdzono jednak, że prawdopodobieństwo wystąpienia anoreksji zwiększa się ośmiokrotnie, gdy wśród krewnych danej osoby jest inna/inny anorektyczka/anorektyk. Badania wykazują także, że bliźnięta chorujące na zaburzenia odżywiania mają tendencję do zapadania na ten sam typ zaburzeń.

Kolejny problem polega na tym, że wiele cech jeszcze niedawno wiązanych z osobowością, nabytych przez wychowanie w określonych warunkach, okazuje się mieć podłoże genetyczne. Jako przykład można tutaj podać związane z anoreksją skłonność do zachowań emocjonalnych czy też nadmierne przywiązywanie wagi do popełnianych błędów. Naukowcy wyodrębnili szereg cech determinowanych genetycznie, powiązanych z zaburzeniami odżywiania:

z czego dwa ostatnie punkty są typowe dla anoreksji.

Inne teorie wyjaśniające genetyczne podłoże anoreksji to między innymi:

Nie wiadomo czy istnieje "gen anoreksji". Bardziej prawdopodobna jest sytuacja, w której kilka genów warunkujących cechy związane ze skłonnością do tycia czy tracenia na wadze, oraz określone cechy osobowości, tworzą kombinację predysponującą daną osobę do wykształcenia tego zaburzenia.

Czynniki biochemiczne

Jako czynniki biochemiczne należy rozumieć zaburzenia dotyczące określonych substancji odpowiedzialnych za kontrolowanie fizjologii organizmu - hormonów, enzymów, czy neuroprzekaźników. Główna trudność w identyfikacji czynników z tego kręgu odpowiedzialnych za anoreksję wynika stąd, że nie zawsze jest możliwe określenie czy obserwowane zmiany są przyczyną czy też skutkiem choroby. Wyniki wstępnych badań pokazują, że w tym zakresie należy brać pod uwagę:

Dodaj komentarz Zobacz komentarze

Polecane strony:

Psycholog Wrocław. Portal o psychiatrii - łatwo i przystępnie Antyproana. Blog poświęcony temu zjawisku. strona poświęcona bulimii - przyczyny, skutki, leczenie Choroba dwubiegunowa - strona o przyczynach, leczeniu i rokowaniu
© Perfidia i Makro 2010. Kopiowanie fragmentów lub całości strony zabronione bez zgody autorów.