Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu

Leczenie zaburzeń odżywiania
Anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się
Wrocław, ul. Kwiska 33/5
psycholog i lekarz.

Centrum Nowoczesnej Terapii
Grupa psychiatrów i psychoterapeutów
Kłodzko, ul. Okrzei 11/2a

Psychoterapia

Zasadniczą rolę w leczeniu anoreksji odgrywa psychoterapia. Istnieje wiele różnych szkół terapeutycznych, z których każda ma swoje wady i zalety. Wybór konkretnej metody powinien odbywać się w zależności od indywidualnej sytuacji danego pacjenta - jego wieku, stanu fizycznego i psychicznego, oraz zaangażowania najbliższych w proces leczenia.

Poniżej prezentujemy przegląd rodzajów psychoterapii stosowanych w leczeniu anoreksji wraz z krótką charakterystyką. Terapii rodzinnej oraz mniej konwencjonalnym formom terapii poświęciliśmy oddzielne działy.

Terapia poznawczo-behawioralna

Jest to najlepiej zbadany i najczęściej stosowany rodzaj terapii w leczeniu anoreksji. Polega on na rozpoznaniu negatywnych emocji, uczuć i myśli związanych z sylwetką, wagą i jedzeniem, które są odpowiedzialne za zachowania anorektyczne, a następnie zastąpienie ich zdrowym i realistycznym podejściem. Ważnym elementem terapii poznawczo-behawioralnej jest nauczenie osoby chorej jak radzić sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami w sposób niedestruktywny. Inne cele to: poprawa samooceny i poczucia kontroli, dokładne poznanie natury anoreksji ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które wyzwalają anorektyczne myśli i zachowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na teraźniejszych uczuciach i emocjach, rozpatrując traumatyczne zdarzenia z przeszłości tylko w kontekście przenoszenia ich na teraźniejszą sytuację.

Terapia psychodynamiczna

W terapii psychodynamicznej głównym obszarem zainteresowania jest przeszłość i poszukiwanie w niej przyczyn anoreksji, która jest postrzegana jako sposób wyrażania konfliktów wewnętrznych w sferze seksualności, rywalizacji, problemów z usamodzielnianiem się, wszystkiego co dana osoba w sobie nie akceptuje. Główną rolę w terapii gra więź pomiędzy osobą chorą a terapeutą, a jej celem jest przeniesienie różnych istotnych zdarzeń, myśli i emocji, odpowiedzialnych za wykształcenie się anoreksji, na tą więź. Terapeuta pomaga interpretować te zdarzenia, a pacjent uczy się akceptować je, oraz radzić sobie z nimi.

Terapia interpersonalna

Ten rodzaj terapii traktuje anoreksję jako wyraz negatywnych emocji związanych z negatywnymi relacjami z innymi ludźmi. Głównym obiektem zainteresowania tego rodzaju terapii jest funkcjonowanie chorej osoby w związkach i relacjach z innymi ludźmi, oraz jak wpływają one na uczucia tej osoby. W czasie terapii pacjent pod nadzorem terapeuty uczy się jak radzić sobie z frustracją i napięciami pojawiającymi się w relacjach z innymi, oraz jak reagować na takie emocje jak np. żal spowodowany utratą bliskiej osoby, czy też negatywne uczucia towarzyszące konfliktom w związkach. Inne cele terapii interpersonalnej to budowanie poczucia własnej wartości pacjenta, jego pozytywnej samooceny, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie w związkach i relacjach z innymi ludźmi.

Terapia grupowa

Osoby dotknięte anoreksją często czują się wyobcowane i niezrozumiane, więc ten rodzaj terapii stwarza możliwość kontaktu z innymi chorymi, którzy doskonale rozumieją tryby anorektycznego myślenia i zachowania. Terapia grupowa zwykle towarzyszy terapii indywidualnej, jako motywacja i wsparcie w procesie leczenia. W zależności od sposobu prowadzenia terapii grupowej możemy wyróżnić kilka różnych jej typów:

Dodaj komentarz Zobacz komentarze

Polecane strony:

Psycholog Wrocław. Portal o psychiatrii - łatwo i przystępnie Antyproana. Blog poświęcony temu zjawisku. strona poświęcona bulimii - przyczyny, skutki, leczenie Choroba dwubiegunowa - strona o przyczynach, leczeniu i rokowaniu
© Perfidia i Makro 2010. Kopiowanie fragmentów lub całości strony zabronione bez zgody autorów.